Vårt miljöarbete

Svedala Block & Pennor AB har en lång historia vad gäller miljöarbete. I december 1996 blev vi det första tryckeriet i Sverige som blev certifierade enligt miljöstandarden ISO 14000. Detta efter att ha genomfört en lång rad miljöförbättrande åtgärder.

Efter hand blev svanenmärkning en mer vedertagen och allmänt känd miljömärkning och 2008 skaffade vi därför en licens och blev ett svanenmärkt tryckeri. Detta innebär att vi kan svanenmärka våra trycksaker.

Efter några års utvecklingsarbete lyckades vi 2017 att få pennorna EXTRA RECYCLE och ULTRA RECYCLE godkända av Nordisk Miljömärkning. Detta innebär att dessa pennor är godkända att märkas med svanen. De är de enda svanengodkända pennorna på marknaden.

Några av de miljöförbättrande åtgärderna vi har genomfört:

– Infört tryckning med vegetabiliska tryckfärger.

– Infört vegetabiliska tvättvätskor vid rengöring av tryckpressar.

– Ökat andelen svanengodkänt papper i våra produkter till 99%.

– Ändrat till blockpapp som består av 80% returfibrer.

– Allt avfall sorteras.

– Infört miljövänligt emballage såsom wellkartonger av returmassa och miljöanpassad plast.

– Minskat mängden brännbart avfall med 80%.

– Minskat pappersmakulaturen med 30%.

– Minskat mängden isopropanol i processvattnet med 50%.

– Minskat vår energiförbrukning med 50%.

Har du frågor om vårt miljöarbete kontakta gärna Stellan Nilsson på 040 400037 eller stellan@svedalablock.se.