Miljöpolicy

Miljöpolicy

Svedala Block & Pennor har en lång historia vad gäller miljöarbete. I december 1996 blev vi det
första tryckeriet i Sverige som blev certifierade enligt miljöstandarden ISO 14000.
Detta efter att ha genomfört en lång rad miljöförbättrande åtgärder.

SEDAN STARTEN HAR VI

Infört tryckning med vegetabiliska tryckfärger.

Infört vegetabiliska tvättvätskor vid rengöring av tryckpressar.

Ökat andelen svanengodkänt papper i våra produkter till 99%.

Ändrat till blockpapp som består av 80% returfibrer.

Infört att allt avfall sorteras.

Infört miljövänligt emballage såsom wellkartonger av returmassa och miljöanpassad plast.

Minskat mängden brännbart avfall med 80%.

Minskat pappersmakulaturen med 30%.

Minskat mängden isopropanol i processvattnet med 50%.

Efter hand blev svanenmärkning en mer vedertagen och allmänt känd miljömärkning och 2008 skaffade vi en egen licens och blev ett svanenmärkt tryckeri. Detta innebär att vi kan svanenmärka våra trycksaker.

Har du frågor om vårt miljöarbete kontakta gärna Stellan Nilsson på 040-40 00 37 eller stellan@svedalablock.se.